ציורי עבר

ציורי העבר מתחילים משנת 1962 (גיל 9) ומסתיימים ב-2008 (גיל 55). היצירות מציגות מעבר של סגנונות שונים החל מסגנון ריאליסטי, עבור לסגנון קוביסטי-ריאליסטי (בהשפעת לימודי באסכולת אנדרה לוט), המשך בסגנון אקספרסיבי, ניאו-אימפרסיוניסטי וכלה בסגנון המכונה ריאליזם התהוותי.