© כל הזכויות שמורות ליגאל ורדי

ספרים יגאל ורדי

במהלך 20 השנים האחרונות פרסמתי 11 ספרים הגותיים בתחומים של אמנות, פסיכולוגיה, פילוסופיה, גרפולוגיה וניהול. כל ספר מציג תיאוריה חדשנית על אודות תחום המחקר שנדון בו.