ספרים יגאל ורדי

במהלך 20 השנים האחרונות פרסמתי 11 ספרים הגותיים בתחומים של אמנות, פסיכולוגיה, פילוסופיה, גרפולוגיה וניהול. כל ספר מציג תיאוריה חדשנית על אודות תחום המחקר שנדון בו.